FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
4 170 310 Kč
4
Přijaté transfery
564 513 Kč
2
Nedaňové příjmy
469 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
3 541 883 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 365 811 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
659 410 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
22 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 541 883 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 365 811 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
659 410 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
22 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč