FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
4 636 998 Kč
4
Přijaté transfery
3 078 254 Kč
2
Nedaňové příjmy
578 825 Kč
3
Kapitálové příjmy
4 755 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 177 572 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 261 998 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 008 690 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
22 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 177 572 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 261 998 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 008 690 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
22 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč