FINANČNÍ UKAZATELE 2022
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
5 279 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
532 150 Kč
4
Přijaté transfery
120 881 Kč
3
Kapitálové příjmy
106 950 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 682 887 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
1 434 076 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
778 456 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
61 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 682 887 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
1 434 076 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
778 456 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
61 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč